گروه کوهنوردی دانشگاه امام صادق (ع)

یادبود محمدجواد طائی
شبکه‌های اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم

فرم رضایت‌نامه اردوهای ورزشی دانشگاه امام صادق (ع)


اینجانب آگاهی خود را مبنی بر عدم مسئولیت گروه سرپرستی اردو و دانشگاه امام صادق (ع) در صورت بروز حوادث غیرمترقبه، مخاطرات طبیعی طبیعت و حوادث و آسیب‌های ورزشی اعلام داشته و تعهد می‌نمایم به هشدارها و اخطارهای گروه سرپرستی توجه و اقدام لارم مبذول نمایم.


همچنین متعهد می‌شوم زیر نظر گروه فعالیت نموده، از اقدام انفرادی پرهیز نموده و از انجام حرکات خطرناک برای خود و دیگران پرهیز می‌نمایم.


هر گونه بیماری یا عارضه را با مسئول مربوطه پیش از شروع برنامه درجریان می‌گذارم. در غیر اینصورت عواقب ناشی از عدم اطلاع‌رسانی آن را می‌پذیرم.

  • ۸۲۴ نمایش